Friday, December 11, 2015

ම(ර)ණයට පෙරඉඳින් ගයන්න ආත්ම ගීතය
කොවුලාණනේ .............
මොහොතකට පෙර
රමණයට

වෙව්ලන ස්වර
කිසිදා නොගැයූ ස්වර
දෝංකාර දේවි අතු පතර

මරණයට පෙර..............

ඉඳින් ගයන්න
ඇය වෙනුවන්ම ගයන්න
මරණයට මොහොතකට පෙර
ඔබේම ආත්ම ගීතය